WORKSHOPS

Deze workshops zijn bedoeld om (toekomstige) ambtenaren of overheidsmedewerkers (Wnra) duidelijk te maken wat het betekent om de overheid te representeren. Vaak zijn er misvattingen over privégedragingen en de eventuele bemoeienis van overheidsorganisaties als werkgever. Dankzij deze workshops krijgen deelnemers meer kennis en inzicht over het zijn van ambtenaar (correct gedrag en handelen) en de voorbeeldfunctie binnen de samenleving die men heeft aangenomen door het afleggen van de ambtseed of -belofte. Bent u geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team? Neem gerust contact op via oene.bouman@gmail.com