College Personeelzorg

Niet iedere kwestie is een integriteitskwestie. Dit college staat in het teken van te nemen beslissingen, standpunten en/of besluiten die al of niet door leidinggevenden genomen kunnen worden (mandaatregeling). Het ontwikkelingsgericht personeelsbeleid staat centraal en alle (integriteits)kwesties die op de werkvloer aan de orde kunnen zijn, worden met elkaar besproken. Het bestuursrechtelijk handelen (in plaats van het strafrechtelijk denken) wordt op een praktische wijze uitgelegd waarbij “goed werknemerschap” versus “goed werkgeverschap” centraal staat.

Inhoud college

Navolgende onderwerpen worden besproken:

  • wat is het verschil tussen een besluit en een beslissing?
  • dienstopdrachten
  • beoordelingscyclus (gesprekkencyclus)
  • ziekteverzuim(beleid)
  • in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag
  • van ongepast gedrag naar crimineel gedrag
  • mandaat versus delegatie
  • ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
  • dossiervorming
  • algemeen verbindend voorschrift
Waarom dit college?

Hoe beïnvloedt men die cultuur en krijgt men het voor elkaar dat kwesties met elkaar besproken worden? Wat zijn de mogelijkheden en bevoegdheden van iedere leidinggevende?

Een functionaris is niet alleen representant van de organisatie. Hij / zij is ook inwoner en lid van deze maatschappij. Hoe gaat u om met invloeden vanuit de maatschappij die “binnen” worden gebracht door de medewerkers van de organisatie? Stel dat iemand met gelaatspiercing op het werk verschijnt of met een zichtbare tatoeage, kan dat in strijd zijn met de normen en waarden van de organisatie? Kunt u deze keuze van de functionaris ongedaan (laten) maken of is dat in strijd met de privacy van een medewerker?

Welke verplichtingen kunt u ambtenaren opleggen zonder in strijd te zijn met grondrechtelijke bepalingen? Hoe zit het met de mening van vrijheidsuiting en geheimhouding? Welke regelingen zijn van toepassing en heeft men zich daar aan te houden en moet men zich daarnaar gedragen? Vanuit de rol en verantwoordelijkheid van leidinggevenden worden voornoemde vragen beantwoord en het juridische kader verstrekt.