Als specialist op het gebied van klacht- en tuchtrecht verzorg ik meerdere opleidingen en trainingen op desbetreffend gebied. Alle navolgende opleidingen worden ongeacht het aantal deelnemers verzorgd. Het maximum aantal deelnemers wordt bij desbetreffende opleiding vermeld.

De opleidingen kunnen ook “incompany” worden verzorgd. Dan zal het bedrag minimaal 10% lager liggen dan bij open inschrijvingen. Wel is van belang dat het lokaal en desgewenste locatie als leerplek toereikend is.

1. Opleidingen rond klachtbehandeling in de praktijk

Deze opleidingen rond klachtbehandeling gaan over ingediende klachten tussen de burger en de politieorganisatie. Bekijk hieronder voor welke doelgroepen er opleidingen zijn.

Doelgroep: baliemedewerkers

Veelal zijn zij het visitekaartje en het eerste aanspreekpunt voor de burger. Hij/zij krijgt les in de verschillen tussen melding / klacht c.q. aangifte en de procedure die wordt gevolgd.

Doelgroep: (semi) leidinggevenden

Men krijgt les over klachtbehandeling waarbij de eigen verantwoordelijkheid centraal komt te staan. Welk rendement is te behalen? Ziet een chef klachtbehandeling als (extra) personeelsinstrument?

Doelgroep: (centrale) klachtbehandelaren

Zij krijgen les in de rol en verantwoordelijkheden van zowel klager als beklaagde. Het proces rond klachtrecht wordt verduidelijkt alsmede de wijze waarop rendement (leren staat centraal) kan worden behaald bij klachtbehandeling.

Doelgroep: leden klachtencommissie intern klachtrecht

De klachtencommissie is een ketenpartner bij klachtbehandeling. De klager kan kiezen om direct bij de commissie de klacht in behandeling te willen nemen. Daartoe moet de werkwijze gelijk zijn aan de informele behandeling binnen de organisatie.

2. Opleidingen rond interne onderzoeken in de praktijk

Deze opleidingen gaan over alle type interne onderzoeken die binnen de politieorganisatie uitgevoerd kunnen worden. Lees hier welke opleidingen er per doelgroep zijn:

Doelgroep: personeelsadviseur

Men krijgt les over de verschillende typen onderzoeken die intern (of extern, het strafprocesrecht) uitgevoerd kunnen worden waarbij de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever centraal komen te staan vanwege de adviesrol die men heeft.

Doelgroep: toekomstige interne onderzoekers

Hen wordt geleerd om onderscheid te maken en uitvoering te kunnen geven aan verschillende type onderzoeken, afgezet tegen het strafrecht ten behoeve van het management.

Doelgroep: managers en leidinggevenden

Zij krijgen les in de rol en verantwoordelijkheden van leidinggevenden als het gaat om type onderzoeken die verricht kunnen worden namens het bevoegde gezag. Integriteitsdillema’s komen aan bod en hen wordt geleerd om de eigen verantwoordelijkheid en positie bij onderzoeken correct in te nemen.

Doelgroep: leden klachtencommissie extern klachtrecht

De klachtencommissie is een ketenpartner bij klachtbehandeling. De klager kan kiezen om direct bij de commissie de klacht in behandeling te willen nemen. Daartoe moet de werkwijze gelijk zijn aan de informele behandeling binnen de organisatie.

3. Opleidingen rond klachtbehandeling
ongewenste omgangsvormen in de praktijk

Deze opleidingen gaan over de wijze waarop klachtbehandeling tussen collega’s onderling kan worden uitgevoerd. Al of niet met behulp van de klachtencommissie.  Lees hier welke opleidingen er per doelgroep zijn:

Doelgroep: medewerkers

Een clinic over regelgeving, procedures en definities rond ongewenste omgangsvormen. De rechten en plichten van de politieambtenaar afgezet tegen de actuele regelgeving.

Doelgroep: centrale vertrouwenspersoon

Zij krijgen les in de rol en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersonen binnen de organisatie. Wat zijn de rechten en plichten van een vertrouwenspersoon? Maar ook van de medewerker? Welke rollen kan een vertrouwenspersoon vervullen?

Doelgroep: (semi) leidinggevenden

Men krijgt les over de wijze waarop deze klachtbehandeling plaats kan vinden en welke verantwoordelijkheid een leidinggevende kan innemen in het bespreken van dit type klacht. Welk rendement is te behalen? Ziet een chef ook deze vorm van klachtbehandeling als een (extra) personeelsinstrument?

Doelgroep: leden klachtencommissie extern klachtrecht

De klachtencommissie is een ketenpartner bij klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De klager kan kiezen om direct bij de commissie een klacht in te dienen en de informele benadering c.q. informele procedure “over te slaan”. Dan komt het op het advies van deze commissie aan.

Doelgroep: leden klachtencommissie intern klachtrecht

De klachtencommissie is een ketenpartner bij klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De klager kan kiezen om direct bij de commissie een klacht in te dienen en de informele benadering c.q. informele procedure “over te slaan”. Dan komt het op het advies van deze commissie aan.

Locatie opleidingen

Alle opleidingen worden in Dordrecht verzorgd in het Postillion Hotel. Dit hotel is gemakkelijk te bereiken door de ligging direct naast de A16, afslag ’s Gravendeel.

Adres: 
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht