Naam opleiding:   
Opleiding voor baliemedewerkers rond klachtbehandeling

Resultaat:  
De deelnemers zijn in staat om samen met de burger onderscheid te maken tussen meldingen (burger), klachten (klager) of aangiftes (aangever).

Na afloop is men in staat om zowel naar de burger als binnen de organisatie aan te geven welke opties het beste aan de orde kunnen zijn en welke functionaris daarbij betrokken moet worden.

Leerinhouden:  
Kennis van de klachtenregeling (burger versus overheid) die het bestuursorgaan heeft opgesteld en de definitie van klacht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke klachten. Adviesvaardigheden worden bijgebracht en de doorverwijsfunctie (de juiste functionaris zien te benaderen) wordt verbeterd zodat de burger optimaal geïnformeerd wordt over zijn/haar rol en de gevraagde inbreng in de verschillende procedures die eventueel gevolgd kunnen worden binnen of buiten de organisatie.

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids voor klachtbehandeling” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd.

De opleiding geeft gedetailleerde uitleg over de materie zodat een baliemedewerker zijn/ haar rol het beste kan waarmaken. Er wordt GEEN gebruik gemaakt van acteurs of video.

Cursusduur: 
Eén dag.
Ook in company te verzorgen.

Contact:     
oene.bouman@gmail.com o.v.v. “opleiding voor baliemedewerkers rond klachtbehandeling”