De (centrale) vertrouwenspersoon krijgt alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om (klacht)procedures samen met de medewerker en de leidinggevenden tot een goed einde te kunnen brengen. Naast klachtbehandeling wordt ook uitleg gegeven over tuchtrechtelijke en strafrechtelijke procedures.

Specificaties opleiding tot (centrale) vertrouwenspersoon

Naam opleiding:    
Opleiding tot vertrouwenspersoon

Resultaat:
De cursist is aan het eind van de opleiding in staat om onderscheid te maken tussen de type kwesties die medewerkers met hem/haar kunnen bespreken en welk traject (bespreekbaar maken c.q. onderzoek laten doen) het beste past bij die kwestie of de intentie van de medewerker.

Tijdens de opleiding wordt onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke gesprekken, kwesties rond ongewenste omgangsvormen, meldingen van misstanden in de organisatie, integriteitskwesties (oriënterende onderzoeken, tuchtrechtelijke onderzoeken dan wel strafrechtelijke onderzoeken) en meldingen rond de werksfeer. Hij/ zij is na afronding van de opleiding in staat om zijn/haar rol als vertrouwenspersoon zuiver te houden en te verduidelijken ten opzichte van andere functionarissen binnen de organisatie. Hem/ haar wordt geleerd om (vertrouwelijke) gesprekken te voeren met medewerkers en leidinggevenden waarbij de gewenste oplossing tot het bespreekbaar maken van de kwestie centraal staat.

Leerinhouden:  
De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen hiervan alsmede de klachtenregeling voor ongewenste omgangsvormen die van toepassing is binnen de eigen organisatie. Daarnaast krijgt de cursist kennis en inzichten in de definities van ongewenste omgangsvormen, het klachtrecht, tuchtrecht, melding misstanden, strafrecht en het klachtmanagement. Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze met medewerkers een (vertrouwelijk) gesprek te voeren en deze te adviseren aangaande het al of niet bespreekbaar maken van de kwestie.

Werkwijze:
Voor aanvang van de opleiding krijgt iedere deelnemer 2 boeken tot zijn/haar beschikking:

Praktijkgids interne onderzoeken

Praktijkgids voor klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

De training zorgt voor het verkrijgen van de vaardigheden om de taak goed uit te kunnen voeren. Er wordt geen gebruik gemaakt van acteurs!

Cursusduur:   
Het opleidingsdeel bestaat uit 3 dagen en aansluitend het trainingsgedeelte (1 dag). Totale opleidingsduur is 4 dagen.  Ook in-company te verzorgen.

Contact:     
oene.bouman@gmail.com  o.v.v. opleiding tot  vertrouwenspersoon