De persoon als lid van een klachtencommissie wordt geleerd om volwaardig deel te nemen aan het proces tot advisering van het bevoegd gezag.

Specificaties opleiding tot lid van een klachtencommissie

Naam opleiding:   
Opleiding tot lid van een klachtencommissie

Resultaat:      

Aan het eind van de opleiding is hij/zij in staat om een volwaardig lid te zijn van een onafhankelijke commissie die zich bezig houdt met klachtbehandeling. Men weet deze klachten zodanig te behandelen dat er geen extra emotie wordt opgewekt. De werkzaamheden worden conform de klachtenregeling van het bestuursorgaan uitgevoerd. Samen met de andere commissieleden stelt hij/zij de hoogste ambtelijke leidinggevende in staat om een standpunt in te kunnen nemen op basis van de klachtelementen die aan de orde zijn gesteld (klachtelementen in het klachtdossier).

Daarnaast zal het commissielid in staat zijn om het advies zodanig te verwoorden dat de organisatie lering weet te trekken uit behandelde klachten. Middels een stappenplan is hij/zij samen met de andere commissieleden in staat om alle partijen (klager / beklaagden en anderen) van relevante informatie te voorzien.

Leerinhouden:  

Kennis van de klachtenregeling die het bestuursorgaan heeft opgesteld, de werking van hoofdstukken 9 en 10 van de Algemene wet bestuursrecht en de samenhang met andere rechtsgebieden zoals het tuchtrecht en het strafrecht.

Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan klachtencommissies. Middels een stappenplan zal de behandeling van de klacht op een juiste manier plaatsvinden, waarbij de bejegening van personen en het verzamelen van wetenschap t.b.v. de organisatie wordt onderwezen (klachtelement / klachtdossier/ standpuntbepaling).

Het rapporteren en opstellen van een klachtdossier maakt onderdeel uit van de opleiding.

Werkwijze:    

De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids voor klachtbehandeling” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd.

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding voorziet in het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

De training zorgt voor het hebben van de vaardigheden om de taak als commissielid goed uit te kunnen voeren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een acteur of videocamera.

Cursusduur:   

Het opleidingsdeel bestaat uit 1 dag en aansluitend daarop het trainingsgedeelte (ook 1 dag).De totale opleidingsduur beslaat dus 2 dagen.

Contact:      
Mail naar oene.bouman@gmail.com o.v.v. “opleiding tot lid van een klachtencommissie”.