Als lid van een klachtencommissie o.o.v. krijg je te maken met interne klachten waar de hoogste ambtelijke leidinggevende van desbetreffend bestuursorgaan een standpunt over in moet kunnen nemen. Men is samen met de andere leden van de klachtencommissie o.o.v. verantwoordelijk voor de uitvoering van klachtbehandeling en het samenstellen van een gedegen advies

Opleiding tot lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Resultaat:
Aan het eind van de opleiding is hij/zij in staat om een volwaardig lid te zijn van de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Men weet deze type klachten zodanig te behandelen dat er geen extra emotie wordt opgewekt. De werkzaamheden worden conform de regeling van het bestuursorgaan uitgevoerd. Samen met de andere commissieleden stelt hij/zij de hoogste ambtelijke leidinggevende in staat om een standpunt in te kunnen nemen op basis van de klachtelementen die aan de orde zijn gesteld (klachtelementen in het klachtdossier).

Daarnaast zal het commissielid in staat zijn om het advies zodanig te verwoorden dat de organisatie lering weet te trekken uit behandelde klachten en de veiligheid op de werkvloer te helpen verbeteren / bestendigen. Middels een stappenplan is hij/zij samen met de commissieleden in staat om alle partijen (klager / beklaagden en anderen) van relevante informatie te voorzien.

Leerinhouden:
Kennis van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (medewerker versus organisatie) die het bestuursorgaan heeft opgesteld, de definities van klachten ongewenste omgangsvormen en de samenhang met andere rechtsgebieden zoals het tuchtrecht en het strafrecht.

Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan klachtencommissies. Middels een stappenplan zal de behandeling van de klacht op een juiste manier plaatsvinden, waarbij de bejegening van medewerkers / getuigen en het verzamelen van wetenschap t.b.v. de organisatie wordt onderwezen (klachtelement / klachtdossier/ standpuntbepaling).

Het rapporteren en opstellen van een klachtdossier maakt onderdeel uit van de opleiding.

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids voor klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd.

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding voorziet in het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

De training zorgt voor het hebben van de vaardigheden om de taak goed uit te kunnen voeren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een acteur of videocamera.

Cursusduur:
Het opleidingsdeel bestaat uit 2 dagen en aansluitend daarop het trainingsgedeelte (ook 1 dag).

De totale opleidingsduur beslaat dus 3 dagen.

Contact:
oene.bouman@gmail.com o.v.v. ”opleiding tot lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen”