Naam opleiding:  
Opleiding tot klachtbehandelaar

Resultaat:   

Aan het eind van de opleiding is hij/zij in staat om onderscheid te maken tussen oneigenlijke en eigenlijke klachten en de verschillen tussen melding, aangifte of klacht te kunnen onderscheiden.

Hij/zij is na afronding van de opleiding in staat om klachten kwalitatief en verantwoord te behandelen zodat het bevoegd gezag (het lijnmanagement) in staat is om een standpunt in te nemen omtrent het onderzoeksresultaat (klachtdossier). Daarnaast zal de klachtbehandelaar behulpzaam kunnen zijn bij het lering trekken uit behandelde klachten en de leermomenten te helpen implementeren binnen de organisatie. Middels een stappenplan is hij / zij in staat om alle partijen (klager / beklaagden en anderen) van relevante informatie te voorzien.

Leerinhouden:

Kennis van de klachtenregeling (burger versus overheid) die het bestuursorgaan heeft opgesteld, de definitie van klacht en de eventuele samenhang met andere rechtsgebieden zoals het tuchtrecht en het strafrecht. Hij/zij krijgt kennis van de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstukken 9 en 10 alsmede de belangrijkste beginselen hiervan (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze de collega’s die betrokken worden bij klachtbehandeling op een juiste manier te bejegenen in het kader van het verzamelen van wetenschap t.b.v. de organisatie (klachtelement / klachtdossier/ standpuntbepaling).

Het efficiënt rapporteren en opstellen van een klachtdossier maakt onderdeel uit van de opleiding.

Werkwijze:       

De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids voor klachtbehandeling” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd.

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Het trainingsdeel zorgt voor het hebben van de vaardigheden om de taak goed uit te kunnen voeren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een acteur of videocamera.

Cursusduur: 

Het opleidingsdeel bestaat uit 1 dag en aansluitend daarop het trainingsgedeelte (ook 1 dag). De totale opleidingsduur beslaat dus 2 dagen.

 

Contact:                 
Mail naar oene.bouman@gmail.com o.v.v. ‘opleiding tot klachtbehandelaar’.