De klachtbehandelaar krijgt alle theorie en praktijk aangereikt om zijn rol en verantwoordelijkheden professioneel waar te kunnen maken en klachtbehandeling rond ongewenste omgangsvormen tot een goed einde te brengen waarbij de veiligheid op de werkvloer een prioriteit krijgt.

Specificaties studiedag ongewenste omgangsvormen

Naam opleiding:          
Opleiding tot klachtbehandelaar van ongewenste omgangsvormen

Resultaat:
Aan het eind van de opleiding is hij/zij in staat om een klacht rond ongewenste omgangsvormen zodanig te behandelen dat er geen extra emotie wordt opgewekt en hij/zij stelt het lijnmanagement in staat om een standpunt in te kunnen nemen op basis van het klachtdossier.

Daarnaast zal de klachtbehandelaar behulpzaam kunnen zijn bij het lering trekken uit behandelde klachten en de leermomenten te helpen implementeren binnen de organisatie om een veilige werkplek te kunnen blijven garanderen. Middels een stappenplan is hij/zij in staat om alle partijen (klager / beklaagden en anderen) van relevante informatie te voorzien. De klachtbehandelaar weet wat de werkzaamheden van de (centrale) vertrouwenspersoon zijn en weet dat ook met die functionaris af te stemmen.

Leerinhouden: 
Kennis van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (medewerker versus organisatie) die het bestuursorgaan heeft opgesteld, de definitie van klacht ongewenste omgangsvormen en de samenhang met andere rechtsgebieden zoals het tuchtrecht en het strafrecht.

Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze de collega’s die betrokken worden bij klachtbehandeling op een juiste manier te bejegenen als het gaat om het verzamelen van wetenschap t.b.v. de organisatie (klachtelement / klachtdossier/ standpuntbepaling).

Het rapporteren en opstellen van een klachtdossier maakt onderdeel uit van de opleiding.

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids voor klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd.

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

De training zorgt voor het hebben van de vaardigheden om de taak goed uit te kunnen voeren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een acteur of videocamera.

Cursusduur:  
Het opleidingsdeel bestaat uit 1 dag en aansluitend daarop het trainingsgedeelte (ook 1 dag). De totale opleidingsduur beslaat dus 2 dagen.

Contact:    
oene.bouman@gmail.com  o.v.v. ”opleiding tot klachtbehandelaar ongewenste                                                                                                 omgangsvormen’.