Vragen?

Heeft u vragen over vermoedens van misstanden, afbreuk, plichtsverzuim of over klachtbehandeling bij ongewenste omgangsvormen en andere type interne onderzoeken? Of heeft u vragen over mijn colleges, lezingen, workshops, trainingen en opleidingen? Of wilt u een regeling/protocol laten (her)schrijven op basis van de actuele wet- en regelgeving die voor u van toepassing moet zijn? Neem dan gerust contact met mij op. Mijn ambitie is erop gericht om maatwerk te leveren en alle kennis en ervaring die ik bezit, met u te willen delen.