College Disciplinaire Traject

Deze dag staat in het teken van het verrichten van oriënterende onderzoeken en/of disciplinaire onderzoeken binnen de organisatie waarbij de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer worden besproken. Tevens wordt uitgelegd (stappenplannen) op welke wijze deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en wie er bevoegd zijn tot het verrichten daarvan en de maatregelen van orde die kunnen worden toegepast hangende een onderzoek.

Inhoud college

Navolgende onderwerpen worden besproken:

 • het oriënterend onderzoek (integriteitstest)
 • de term afbreuk voor de organisatie
 • de reikwijdte van een O.O.
 • stappenplan O.O.
 • het disciplinaire onderzoek
 • stappenplan D.O.
 • de term plichtsverzuim
 • rechten / plichten van betrokkene
 • rechten en plichten van de werkgever
 • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • maatregelen van orde
 • het besluitvormingsproces tot aan de Centrale Raad van Beroep
Waarom dit college?

Meldingen uit de maatschappij of interne meldingen kunnen betrekking hebben op de mate van integriteit van een functionaris en daarmee de integriteit van de gehele organisatie.

Als een melding het vermoeden geeft dat er afbreuk kan zijn ontstaan door gedragingen / houding van een functionaris, hoe maakt men dat dan intern bespreekbaar? Kan men onderzoek doen met medeweten van de functionaris? Wanneer kiest men ervoor om eerst onderzoek te doen zonder medeweten van de functionaris?

Wat is dan de procedure die men moet volgen en wanneer komt een disciplinair onderzoek aan de orde? Dit college geeft alle antwoorden als het gaat om de procedures, rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en anderen die betrokken worden bij (het verrichten van) een intern onderzoek.